Drukāt
Telpiskās plānošanas departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

 

Departamenta direktors

 

Plānojumu uzraudzības nodaļa

Ilze Aigare

Departamenta direktora vietnieks – nodaļas vadītājs

67026904

ilze.aigare@varam.gov.lv

Ilma Valdmane

Vecākais referents

67026921

ilma.valdmane@varam.gov.lv

Armīns Skudra

Sistēmanalītiķis

67026413

armins.skudra@varam.gov.lv

Roberts Lipsbergs

Sistēmanalītiķis

66016708
roberts.lipsbergs@varam.gov.lv

Vivita Vīksna

Juriskonsults

67026912
vivita.viksna@varam.gov.lv

Ilze Circene

Sistēmanalītiķis

Prombūtnē

Telpiskās plānošanas politikas nodaļa

Kristīne Kedo

Nodaļas vadītājs

67026558

kristine.kedo@varam.gov.lv

Dace Granta

Vecākais eksperts

67026553

dace.granta@varam.gov.lv

Maija Pintele

Vecākais eksperts

67026494

maija.pintele@varam.gov.lv

Mārtiņš Grels

Vecākais eksperts

66016733

martins.grels@varam.gov.lv

Aigars Rūdulis

Projektu koordinātors

67026511

aigars.rudulis@varam.gov.lv

Margarita Vološina

Projektu koordinātors

66016712

margarita.volosina@varam.gov.lv

Zemes politikas nodaļa

Edvīns Kāpostiņš

Nodaļas vadītājs

67026565

edvins.kapostins@varam.gov.lv

Inga Tapiņa

Vecākais eksperts

67026519

inga.tapina@varam.gov.lv

Renāte Priedīte

Vecākais referents

67026924

renate.priedite@varam.gov.lv 

Mārtiņš Turks

Vecākais eksperts

67026901

martins.turks@varam.gov.lv

Anda Sprūde

Juriskonsults

67026438

anda.sprude@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/tpd/