Drukāt
Pašvaldību departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Diāna Orlovska Departamenta direktora p.i.

66016747

diana.orlovska@varam.gov.lv

Arnis Šults Departamenta direktora vietnieks pašvaldību attīstības jautājumos

67026521

arnis.sults@varam.gov.lv

Marta Bergmane Departamenta direktora vietnieks pašvaldību pārraudzības jautājumos

marta.bergmane@varam.gov.lv

Aivars Mičulis Departamenta direktors

Prombūtnē

Pašvaldību attīstības nodaļa

Dzintra Muzikante

Nodaļas vadītāja

67026930
26896086
dzintra.muzikante@varam.gov.lv

Solvita Vaivode Vecākais eksperts

66016749
solvita.vaivode@varam.gov.lv

Maija Brunava

Vecākais konsultants

67026442

maija.brunava@varam.gov.lv

Ilze Sniega-Sniedziņa Vecākais eksperts

67026493

ilze.sniega@varam.gov.lv

Ilze Akmentiņa Vecākais eksperts

67026409

ilze.akmentina@varam.gov.lv

Rūta Cibule Vecākais eksperts

Prombūtnē

Līga Zvilne-Karlsone Vecākais eksperts

Prombūtnē

Pašvaldību pārraudzības nodaļa

Ludmila Ivanova

Nodaļas vadītāja

67026927
ludmila.ivanova@varam.gov.lv

Sabīna Liepa

Jurists

67026934
sabina.liepa@varam.gov.lv

Matīss Ķeķers

Jurists

67026928
matiss.kekers@varam.gov.lv

Agnese Pabērza-Draudiņa

Vecākais eksperts

66016784
agnese.paberza-draudina@varam.gov.lv

Aigars Cibuļskis

Jurists

67026919
aigars.cibulskis@varam.gov.lv

Dace Balgalve

Jurists

67026436
dace.balgalve@varam.gov.lv

Vineta Stolere Jurists

67026948

vineta.stolere@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/ppd/