Drukāt
Attīstības instrumentu departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Iruma Kravale  Departamenta direktors

67026539
iruma.kravale@varam.gov.lv

Anna Djakova Departamenta direktora vietnieks Eiropas teritoriālās sadarbības un citu atbalsta instrumentu jautājumos

67026473
anna.djakova@varam.gov.lv

Agnese Marnauza Departamenta direktora vietnieks pārrobežu sadarbības jautājumos - Latvijas - Krievijas programmas nodaļas vadītājs

67026403
agnese.marnauza@varam.gov.lv

Ilze Krieva Departamenta direktora vietnieks Eiropas teritoriālās sadarbības un citu atbalsta instrumentu jautājumos

Prombūtnē

Teritoriālās sadarbības nodaļa

Anna Škabireva Nodaļas vadītājs

67026468
anna.skabireva@varam.gov.lv

Jūlija Jakovļeva Vecākais eksperts

67026488
julija.jakovleva@varam.gov.lv

Ilga Gruševa Vecākais eksperts

67026472
ilga.gruseva@varam.gov.lv

Vita Prokopoviča Vecākais eksperts

67026471
vita.prokopovica@varam.gov.lv

Daiga Krūmiņa Vecākais eksperts

67026588
daiga.krumina@varam.gov.lv

Anastasija Bizjajeva Vecākais referents

67026467

anastasija.bizjajeva@varam.gov.lv

Ilze Legzdiņa Vecākais eksperts

Prombūtnē

Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļa 

Solvita Ciganska Nodaļas vadītājs

67026547
solvita.ciganska@varam.gov.lv

Jānis Gorbunovs Vecākais eksperts

67026485
janis.gorbunovs@varam.gov.lv

Aija Smalkā Vecākais eksperts

67026522
aija.smalka@varam.gov.lv

Dace Bērziņa Vecākais eksperts

67026592
dace.berzina@varam.gov.lv

Lelde Kaše Vecākais eksperts

Prombūtnē

Latvijas-Lietuvas programmas nodaļa

Zanda Mangule Nodaļas vadītājs

67026405
zanda.mangule@varam.gov.lv

Sandra Vilciņa Vecākais eksperts

67026482
sandra.vilcina@varam.gov.lv

Nikolajs Fadejevs Vecākais eksperts

66016788
nikolaj.fadejev@varam.gov.lv

Marina Gņedova Vecākais eksperts

66016724
marina.gnedova@varam.gov.lv

Gints Pīpiķis Vecākais eksperts

66016731
gints.pipikis@varam.gov.lv

Anda Apse Vecākais eksperts

66016739
anda.apse@varam.gov.lv

Jānis Vanags Vecākais eksperts

67026937
janis.vanags@varam.gov.lv

Baiba Bārbale

Vecākais eksperts

66016728
baiba.barbale@varam.gov.lv

Rita Liepaite

Vecākais eksperts

66016766
rita.liepaite@varam.gov.lv

Madara Viļumsone

Vecākais eksperts

66016710
madara.vilumsone@varam.gov.lv

Finanšu un sertifikācijas nodaļa

Ieva Lapiņa Nodaļas vadītājs

Prombūtnē

Ilze Budjaka Vecākais eksperts

66016774
ilze.budjaka@varam.gov.lv

Dita Ķikule Vecākais eksperts

67026462
dita.kikule@varam.gov.lv

Latvijas-Krievijas programmas nodaļa

Jeļena Pastuškova Vecākais eksperts

67026406
jelena.pastuskova@varam.gov.lv

Natālija Kulakova Vecākais eksperts

67026481
natalija.kulakova@varam.gov.lv

Ilze Skrebele-Stikāne Vecākais eksperts

66016778
ilze.skrebele-stikane@varam.gov.lv

Lauris Šēls Vecākais eksperts

66016735
lauris.sels@varam.gov.lv

Nataļja Meņailova

Vecākais eksperts

66016737

natalja.menailova@varam.gov.lv 

Jeļizaveta Šibatovska

Vecākais eksperts

66016779

jelizaveta.sibatovska@varam.gov.lv 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/aid/