Drukāt
ES sabiedriskās apspriešanas

Lai iesaistītu ES dalībvalstu iedzīvotājus un uzņēmējus ES ekonomikas politikas veidošanā, ES institūcijas lielu uzmanību pievērš konsultācijām ar nevalstiskajiem partneriem. Izmantojot internetu, ikvienam no mums ir iespēja paust savu viedokli par topošajiem ES tiesību aktiem un politikas dokumentiem.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/apspr/