Drukāt
Normatīvie akti E-pārvaldes jomā

Valsts informācijas sistēmu darbība un drošība

Elektroniskie dokumenti un informācijas apmaiņa starp iestādēm

Uzticama sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja darbība

Elektroniskā identifikācija

Informācijas sabiedrības pakalpojumi

Radiofrekvenču spektra joslu un numerācijas rīcībpolitika

Saistītie

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 13.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/