Drukāt
Valsts informācijas sistēmas

Valsts un pašvaldības iestādes savu funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai veido un uztur dažādas elektroniskas datu bāzes jeb valsts informācijas sistēmas (VIS). VIS ir strukturizēts informācijas tehnoloģiju un datu bāzu (dati/informācija, kas tiek uzskatīts kā viena loģiska vienība) kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana.

Atsevišķas VIS ne tikai kalpo tās pārziņa funkciju atbalstam, bet ir nozīmīgs informācijas resurss valsts pārvaldei kopumā. ES praksē šādas sistēmas tiek dēvētas par pamatreģistriem. Pamatreģistri uzkrāj un nodrošina aktuālu informāciju par valsts pārvaldes darbā nepieciešamajiem pamata datu objektiem: Iedzīvotāju reģistrs par fiziskajām personām, Uzņēmumu reģistra IS par juridiskajām personām – komersantiem, Adrešu reģistrs par adresēm, Kadastra reģistrs par nekustamajiem īpašumiem, Transportlīdzekļu un vadītāju reģistrs par transporta līdzekļiem un to vadītājiem, u.c.

VIS darbībai bieži ir nepieciešama informācija no citām VIS. Šim nolūkam iestādes veido datu apmaiņas sistēmas gan starp divām iestādēm, gan izmantojot valsts informācijas sistēmas savietotāju. Informācijas apmaiņā savstarpēji sadarbojas vairākas VIS.

VIS darbību regulē Valsts informācijas sistēmu likums.


Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma VIRSIS

Valsts informācijas sistēmu datu apmaiņa

Valsts informācijas sistēmu drošība


Informatīvie materiāli:

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/vis/