Drukāt
Valsts informācijas sistēmu reģistrs

Latvijā Valsts informācijas sistēmu (VIS) uzskaitei ir uzveidots Valsts informācijas sistēmu reģistrs (VISR), kurā tiek uzglabāti dati par valsts informācijas sistēmām, to lietojumu, tehniskajiem resursiem, pārziņiem u.c. VISR nodrošina plašu un vispusīgu valsts informācijas sistēmu sadarbspēju, koordinē esošo VIS attīstību un uzlabo publiskās informācijas pieejamību. VISR sniedz informāciju fiziskām un juridiskām personām par reģistros iekļautajiem datiem, kā arī sistēmu izstrādātājiem un organizācijām, kas savieto VIS.

VISR reģistrētas ap 170 valsts informācijas sistēmas.

Valsts informācijas sistēmu reģistrs

Veidlapa informācijas sistēmas reģistrācijai

Veidlapa valsts informācijas sistēmas datu aktualizācijai 

Par valsts informācijas sistēmu reģistru atbildīgā amatpersona:
Rihards Guds
Tālr.: 67026525
 e-pasts: rihards.guds@varam.gov.lv 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/vis/