Drukāt
Alsungas novads

Domes priekšsēdētājs: Daiga Kalniņa

Tālrunis: 63351342
Fakss: 63351342
E-pasts: dome@alsunga.lv
www.alsunga.lv

Pasta adrese:
Pils iela 1
Alsungas novads
Alsunga
LV-3306

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/