Drukāt
Alūksnes novads

Domes priekšsēdētājs: Arturs Dukulis

Tālrunis: 64381506
Fakss: 64381150
E-pasts: dome@aluksne.lv

www.aluksne.lv

Pasta adrese:
Dārza iela 11
Alūksnes novads
Alūksne
LV-4301

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/