Drukāt
Amatas novads

Domes priekšsēdētāja: Elita Eglīte

Tālrunis: 64127935
Fakss: 64127942
E-pasts: amatasdome@and.lv
www.amatasnovads.lv

Pasta adrese:
"Ausmas"
Drabešu pagasts
Amatas novads
LV-4101

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 29.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/