Drukāt
Baldones novads

Domes priekšsēdētāja: Andrejs Požarnovs 

Tālrunis: 67932350
Fakss: 67932750
E-pasts: dome@baldone.lv  
www.baldone.lv

Pasta adrese:
"Pārupes"
Baldones novads
Baldone
LV-2125

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/