Drukāt
Baltinavas novads

Domes priekšsēdētāja: Sarmīte Tabore

Tālrunis: 64521227
Fakss: 64521028
E-pasts: dome@baltinava.lv
www.baltinava.lv

Pasta adrese:
Kārsavas iela 16
Baltinavas novds
Baltinava
LV-4594

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/