Drukāt
Bauskas novads

Domes priekšsēdētājs: Raitis Ābelnieks

Tālrunis: 63922238
Fakss: 63924522
E-pasts: dome@bauska.lv
www.bauska.lv

Pasta adrese:
Uzvaras iela 1
Bauskas novads
Bauska
LV-3901

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/