Drukāt
Beverīnas novads

Domes priekšsēdētājs: Māris Zvirbulis

Tālrunis: 64781343
Mob. tālr.:25748882
Fakss: 64220890
E-pasts: pasvaldiba@beverina.lv
maris.zvirbulis@beverina.lv 
www.beverinasnovads.lv

Pasta adrese:
"Pagastmāja"
Mūrmuiža
Kauguru pagasts
Beverīnas novads
LV-4224

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/