Drukāt
Cesvaines novads

Domes priekšsēdētājs: Vilnis Špats

Tālrunis: 64852715
Fakss: 64852099
E-pasts: dome@cesvaine.lv
www.cesvaine.lv

Pasta adrese:
Pils iela 1a
Cesvaines novads
Cesvaine
LV-4871

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/