Drukāt
Jaunjelgavas novads

Domes priekšsēdētājs: Guntis Libeks

Tālrunis: 65133655
Fakss: 65152352
E-pasts: dome@jaunjelgava.lv
www.jaunjelgava.lv

Pasta adrese:
Lāčplēša iela 11
Jaunjelgavas novads
Jaunjelgava
LV-5134

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/