Drukāt
Kandavas novads

Domes priekšsēdētājs: Inga Priede

Tālrunis: 63182028
Fakss: 63182027
E-pasts: dome@kandava.lv
www.kandava.lv

Pasta adrese:
Dārza iela 6
Kandavas novads
Kandava
LV-3120

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/