Drukāt
Krāslavas novads

Domes preikšsēdētājs: Gunārs Upenieks

Tālrunis: 65624383
Fakss: 65681772
E-pasts: dome@kraslava.lv
www.kraslava.lv

Pasta adrese:
Rīgas iela 51
Krāslavas novads
Krāslava
LV-5601

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/