Drukāt
Līgatnes novads

Domes priekšsēdētājs: Ainārs Šteins

Tālrunis: 64155635
Fakss: 64153176
E-pasts:novadadome@ligatne.lv
www.ligatne.lv

Pasta adrese:
Spriņģu iela 4
Līgatnes novads
Līgatne
LV-4110

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/