Drukāt
Nīcas novads

Domes priekšsēdētājs: Agris Petermanis

Tālrunis: 63489493
Fakss: 63489502
E-pasts: dome@nica.lv
www.nica.lv

Pasta adrese:
Bārtas iela 6
Nīca, Nīcas pagasts
Nīcas novads
LV-3473

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 13.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/