Drukāt
Salacgrīvas novads

Domes priekšsēdētājs: Dagnis Straubergs

Tālrunis: 64071973
Fakss: 64071993
E-pasts: dome@salacgriva.lv
www.salacgriva.lv

Pasta adrese:
Smilšu iela 9
Salacgrīvas novads
Salacgrīva
LV-4033

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/