Drukāt
Saldus novads

Domes priekšsēdētāja: Reinis Doniņš

Tālrunis: 63807260
Fakss: 63881100
E-pasts: dome@saldus.lv
www.saldus.lv

Pasta adrese:
Striķu iela 3
Saldus novads
Saldus
LV-3801

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/