Drukāt
Strenču novads

Domes priekšsēdētājs: Jānis Pētersons

Tālrunis: 64715611
Fakss: 64715619
E-pasts: dome@strencunovads.lv
www.strencunovads.lv

Pasta adrese:
Valkas iela 16
Strenču novads
Strenči
LV-4730

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/