Drukāt
Vārkavas novads

Domes priekšsēdētāja: Anita Brakovska

Tālrunis: 65329632
Fakss: 65329600
E-pasts: dome@varkava.lv   
www.varkava.lv

Pasta adrese:
Skolas iela 5
Vecvārkava, Upmalas pagasts
Vārkavas novads
LV-5335

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/