Drukāt
Administratīvi teritoriālā iedalījuma terminu tulkojumi

LV
EN
DE
FR
RU
pašvaldība
self-government
Selbstverwaltung
municipalité
самоуправление
vietējā pašvaldība
local government
Kommune  
collectivité vai gouvernement locale
местное самоуправление
apriņķis
region
Region
région
okруг/ регион
republikas pilsēta
city
Stadt
(grande) ville
город
novads
municipality
Gemeinde
collectivité des communes
муниципалитет
(novada) pilsēta
town
Stadt
/Stadt Bezirk
ville
город
pagasts
rural territory (or pagasts)
Ort Teil
commune
волость

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/