Drukāt
Informācija pašvaldībām

Latvijā darbojas 119 pašvaldības – 110 novadi un deviņas republikas pilsētas: Rīga, Jūrmala, Valmiera, Liepāja, Ventspils, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils un Jelgava.

Lai sniegtu atbalstu novadu domēm pašvaldību funkciju efektīvai veikšanai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālisti ir sagatavojuši ieteikumus un metodiskus norādījumus:
 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 29.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/info/