Drukāt
Metodiskie materiāli pašvaldībām
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/pasv/