Drukāt
Pašvaldību analītiskie pārskati

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības darba organizācijas izvērtējums Limbažu rajona vietējās pašvaldībās

Brocēnu novada pakalpojumu centru darbības raksturojums

Bauskas rajona vietējo pašvaldību darbības izvērtējums veselības aprūpes pieejamības funkcijas īstenošanā

Valmieras rajona vietējo pašvaldību darbības izvērtējums veselības aprūpes pieejamības funkcijas īstenošanā

Alūksnes rajona vietējo pašvaldību darbības izvērtējums izglītības funkcijas īstenošanā

Krāslavas rajona vietējo pašvaldību darbības izvērtējums izglītības funkcijas īstenošanā

Ludzas rajona vietējo pašvaldību darbības izvērtējums kultūras funkcijas īstenošanā

Ventspils rajona vietējo pašvaldību darbības izvērtējums kultūras funkcijas īstenošanā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības darba organizācija Dobeles rajona vietējās pašvaldībās

Pakalpojumu centru darbības raksturojums

Pakalpojumu centru darbības raksturojums Madonas rajona Ērgļu novadā un Valmieras rajona Burtnieku novadā

Saldus rajona padomes un rajonā esošo vietējo pašvaldību 2004.gada publisko pārskatu analīze

Balvu rajona vietējo pašvaldību 2006.gada publisko pārskatu analīze

Liepājas rajona vietējo pašvaldību 2006.gada publisko pārskatu analīze

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/pasv/