Drukāt
03.01.2006
Izsludina konkursus skolēniem „3 mm ozona”.

Š.g. 3. janvārī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sadarbībā ar Vides ministriju Globālā vides fonda un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides Programmas projekta ietvaros izsludina konkursus skolēniem „3 mm ozona”.

Paredzēti četri dažādi „3 mm ozona” konkursi: zīmējumu konkurss 2. – 5. klases skolēniem, karikatūru konkurss 6. – 9. klases skolēniem, projektu darbu konkurss 10. – 12. klašu skolēniem un cepuru konkurss 1. – 12. klašu skolēniem un skolotājiem. Visiem konkursiem darbu iesniegšanas termiņš ir 2006. gada 21. aprīlis. Veiksmīgākie dalībnieki saņems balvas kampaņas „Ozona slānim draudzīga skola” noslēguma pasākumā 2006. gada maijā. Konkursu nolikumi atrodami Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras mājas lapā http://www.meteo.lv/public/26992.html.

Konkursi notiek kampaņas „Ozona slānim draudzīga skola” ietvaros. Kampaņas moto vēsta: „3 mm ozona – saudzē un esi pasargāts!”, jo, lai gan ozona slāņa normālais biezums ir tikai 3 mm, tas ir pietiekami stiprs, lai Zemi aizsargātu no pārāk intensīvā saules ultravioletā starojuma. Kampaņas mērķis ir pievērst skolotāju un skolēnu uzmanību ozona slāņa aizsardzības nozīmīgumam un veicināt ar ozona slāņa aizsardzību saistīto tematu atraktīvu un pilnvērtīgu apgūšanu. Kampaņu organizē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras īstenotais UNEP/GEF projekts „Institucionālā stiprināšana Monreālas protokola īstenošanai Latvijā”.

Kampaņas īstenošanas pamatā ir fakts, ka nu jau vairāk nekā 20 gadus daudzos pasaules reģionos, t.sk., rudens un ziemas periodā virs Latvijas, ozona slānis ir pārāk „plāns” un nespēj pilnībā pildīt savu galveno funkciju, proti, Zemes aizsargāšanu no pārmērīgi intensīvā saules ultravioletā starojuma. Rezultātā palielinās varbūtība saslimt ar ādas vēzi un acs kataraktu, novājinās imunitāte, samazinās lauksaimniecības ražas, kā arī zivju nozveja u.c. Atsevišķu pētījumu rezultāti liecina, ka ozona slāņa noārdīšanās šobrīd ir praktiski apstājusies, taču citi – ka „ozona caurums” pērn, t.i. 2005. gadā, ir bijis gandrīz rekordliels. Tādējādi jādomā, ka tieši šis un pāris tuvākie gadi ozona slāņa atjaunošanā būs izšķiroši. Lai aizsargātu ozona slāni, ir jāizvairās izmantot ozona slāni noārdošās vielas (piemēram, freonus, halonus, metilbromīdu u.c.) un tās saturošus produktus, bet, kamēr vien ozona slānis ir pārāk plāns, pret pārāk intensīvo saules ultravioleto starojumu katram jāaizsargājas individuāli.


Papildu informācija:

D. Vibule (tālr.: 7032029, e-pasts: dagnija.vibule@lvgma.gov.lv).

Sīkāka informācija par kampaņu „Ozona slānim draudzīga skola”: http://www.meteo.lv/public/26905.html

Sīkāka informācija par ozona slāņa aizsardzību Latvijā: http://www.vidm.gov.lv/vide/darbJom/Lozons.htm

 

Ilze Brakmane
Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7026418 / 9414078
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/