Drukāt
Nacionālā līmeņa teritorijas plānošana
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/