Drukāt
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana - normatīvie akti

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 31.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/SEG_pilotproj/