Drukāt
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana - semināri

Š.g. 15. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk- VARAM) organizē informatīvu semināru, kas paredzēts projektu iesniedzējiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk-KPFI) finansēto projektu atklāto konkursu „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”.

Semināra darba kārtība un prezentācijas

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 31.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/SEG_pilotproj/