Drukāt
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana - vadlīnijas

  • Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas apstiprinātas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 30.janvāra rīkojumu Nr.21.

  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" vērtēšanas komisijas nolikums, kas apstiprināts ar  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 30.janvāra rīkojumu nr.21.

  • Vadlīnijas projektu iesniedzējiem 4.redakcija Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”(apstiprinātas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.aprīļa rīkojumu Nr.139)

  • Aktualizētās vadlīnijas projektu iesniedzējiem 3.redakcija Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”

  • Vadlīnijas projektu iesniedzējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana” apstiprinātas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada .29. septembra rīkojumu Nr.427.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 31.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/SEG_pilotproj/