Drukāt
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana - pārskati un veidlapas

  • KPFI konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana” līguma veidne, kas apstiprināta ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 4.jūnija rīkojumu Nr.208.

  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" iesnieguma veidlapa.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 13.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/SEG_pilotproj/