Drukāt
05.01.2006
Izsludina grozījumus noteikumos par kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtību
Šodien, 5.janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 „Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība””.
MK noteikumu grozījumu projekts nosaka, ka 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokols ir spēkā to jaunākajā redakcijā, ietverot Konvencijas pilns nosaukumu. Tāpat noteikumu projekts nosaka, ka ostas pārvalde kontrolē noteikumu izpildi par kuģu atkritumu obligāto noteikšanu pirms kuģis atstāj ostu.

Šis noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/84/EK (2002.gada 5.novembris), ar ko groza direktīvas par kuģošanas drošību un kuģu radītā piesārņojuma novēršanu, 10.pantu un pamatojoties uz LR Ministru Kabineta 2005. gada 22.novembra sēdes protokola Nr.68 45. paragrāfa 2.punktu.

Pašlaik pret Latviju ir uzsākta pārkāpuma procedūra saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226.pantu. Izdarot grozījumus minētajos noteikumos, Vides ministrija izpildīs Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/84/EK prasības.

 

Ilze Brakmane
Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7026418 / 9414078
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/