Drukāt
Valsts atbalsta instrumenti
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 09.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/atb_inst/