Drukāt
06.01.2006
Latvijas Dabas muzeja “Gada dzīvnieks 2006” – lidvāvere!
Latvijas Dabas muzeja speciālisti par 2006. gada dzīvnieku pasludinājuši lidvāveri (Pteromys volans). Lidvāvere iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 1.kategorijā kā izzūdoša suga.
Lidvāvere ir viens no tiem dzīvnieciņiem, par kuru sastopamību Latvijā ziņu ir ļoti maz un ir pamats uzskatīt, ka lidvāveres varētu būt izzudušas pavisam, tāpēc pievērst sabiedrības uzmanību šim interesantajam un savdabīgajam zīdītājam ir ļoti svarīgi ne vien tāpēc, lai noskaidrotu, vai lidvāvere Latvijā vispār vēl ir sastopama, bet arī tāpēc, lai mudinātu cilvēkus domāt par izzūdošām sugām un Latvijas dabas unikalitāti.

Lai pievērstu papildus uzmanību lidvāverei un sniegtu plašāku informāciju par šī gada dzīvnieku lidvāveri un aizgājušā gada dzīvnieku Lielo susuru, 28. janvārī plkst. 12:00 Latvijas Dabas muzejā notiks Ģimenes dienas pasākums “Atvadoties no susura, sagaidot lidvāveri” Pasākumā visi interesenti varēs uzzināt daudz jauna par abiem šiem noslēpumainajiem dzīvnieciņiem. Bet tie, kas vienkārši vēlas uzzināt, kāda lidvāvere izskatās, var doties uz Latvijas dabas muzeja Zooloģijas ekspozīciju.

Vēsturiski lidvāvere Latvijā bija sastopama visā teritorijā. 20. gs. beigās šis dzīvnieks bija novērots tikai valsts ziemaļaustrumdaļā. Pēdējā zināmā lidzvāveres dzīves vieta atrodas dabas liegumā „Gruzdovas meži” Balvu rajonā. Latvijas Dabas muzeja speciālisti aicina visus, kam ir ziņas par šī dzīvnieka sastopamību ziņot muzeja darbiniekiem. Viena no drošākajām liecībām par lidvāveres esamību ir koka pakājē atstātie dzeltenīgie mēsliņi.

Gada dzīvnieku Latvijas dabas muzeja speciālisti izvēlas jau sesto gadu un uz šo titulu galvenokārt pretendē retu un izzūdošu sugu pārstāvji, tādējādi Latvijas Dabas muzejs aicina pievērst uzmanību dabas aizsardzībai.

Sīkāka informācija: Latvijas Dabas muzeja zooloģijas nodaļā pa tel.7356040, 7356041 vai pa e-pastu una.berzina@ldm.gov.lv

www.dabasmuzejs.gov.lv


Vineta Grigāne,
Latvijas Dabas muzeja
Izstāžu un informācijas nodaļas vadītāja
Tel.7356025, 6300952
e-pasts: vineta.grigane@ldm.gov.lv

Ilze Brakmane

Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7026418 / 9414078
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 31.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/