Drukāt
12.09.2011
VARAM iepazīstina ar videi draudzīgas un taupīgas saimniekošanas piemēriem

Š.g. 8. septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji (turpmāk - VARAM) iepazīstināja žurnālistus ar videi draudzīgas un taupīgas saimniekošanas piemēriem, kas īstenoti dzīvē ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) atbalstu.

Pasākuma ievadā – īsā preses konferencē – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –VARAM) speciālisti iepazīstināja klātesošos ar KPFI programmu, tās mērķiem un iecerētajām aktivitātēm.

„Klimata pārmaiņu finanšu instruments ir unikāla valsts budžeta programma un tās divu gadu darbības laikā ir ieguldīti milzīgi līdzekļi virknē pasākumu, kas palīdz samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu nonākšanu gaisā. Mēs mērķtiecīgi ieguldām naudu pasākumos, kas saistīti gan ar energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās, gan ar atjaunojamo energoresursu attīstības atbalstīšanu. KPFI ir unikāls instruments, kas Latvijas valstij un ekonomikai var piesaistīt naudu tieši tādēļ, ka esam zaļāki un tīrāki nekā citas pasaules valstis. Šajos divos gados esam veikuši šo emisijas vienību tirdzniecību, nopelnot 140 miljonus latu,” pauž R. Vējonis.

VARAM valsts sekretāra vietniece, Investīciju departamenta direktore Vija Gēme, savukārt, atzina: „KPFI ir gan liels izaicinājums, gan arī liela iespēja. Taču tā ir tikai medaļas viena puse, jo tā ir arī milzīga atbildība tiem finansējuma saņēmējiem, kuri ir noslēguši līgumus, jo pretī jābūt izpildītām saistībām un mērķiem, kas iesniegtajos projektos ir definēti.”

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, Fizikālās enerģētikas institūta direktors Juris Ekmanis norādīja: „KPFI mūsu valstī veido ļoti veiksmīgu un unikālu pieredzi Eiropas kontekstā, tā finansētās aktivitātes sniedz tiešu pozitīvu ietekmi uz zinātnes un pētniecības attīstību.”

Pēc preses konferences žurnālistiem bija iespēja klātienē iepazīties ar četriem objektiem (Banku augstskolas, Rīgas Aeronavigācijas institūta, SIA „DB Schenker”, mājsaimniecības), kuru energoefektivitātes uzlabošanā vai siltumapgādes risinājumu ieviešanā tika izmantots KPFI līdzfinansējums.

Noslēgumā, pēc objektu apskates, notika ekspertu diskusija „Energoefektīvas būvniecības un atjaunojamie energoresursu tehnoloģiju komplekso risinājumu poteciāls klimata pārmaiņu ierobežošanai”. Tajā piedalījās ministrs R.Vējonis, VARAM, zinātnes, būvniecības un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzņēmumu, kā arī NVO un finansējuma saņēmēju pārstāvji.

Diskusijas ietvaros liela uzmanība tika pievērsta gan atsevišķām aktivitātēm energoefektivitātes uzlabošanas un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju kontekstā, gan arī stratēģiskajiem uzdevumiem, tostarp tādās nozarēs kā būvniecība, transports un loģistika, augstākā izglītība un pētniecība, uzsverot to, ka KPFI ir spēcīgs stimuls ekoloģiskas ievirzes akcentēšanai ekonomikas attīstībā.

Semināra prezentācijas 9 MB

 
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.: 67026533/ 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv    
http://twitter.com/VARAM_Latvija

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/