Drukāt
13.09.2011
Seminārs projektu iesniedzējiem par KPFI atklāto projektu konkursu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija š.g. 20.septembrī organizē informatīvu semināru  projektu iesniedzējiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāto konkursu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

Semināra ciklu ietvaros interesenti tiks iepazīstināti ar KPFI atklāta projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nosacījumiem un projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanas specifiku.

Lai piedalītos seminārā un saņemtu izdales materiālus, semināra interesenti ir aicināti iepriekš pieteikties, nosūtot informāciju par savu vārdu, uzvārdu, organizāciju, e-pasta adresi un semināra datumu līdz š.g. 19.septembra plkst. 15:00, nosūtot e-pastu uz adresi: Liene.Voroncova@varam.gov.lv

 

Semināra dalībnieki ir aicināti iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem, kā arī biežāk uzdotiem jautājumiem.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/