Drukāt
Normatīvie akti teritorijas attīstības plānošanas jomā

Likumi


MK noteikumi

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/