Drukāt
Publikācijas reģionālās attīstības jomā
Pārskati par reģionu attīstību Latvijā

Lai sekmētu visas valsts teritoriju attīstību, uzlabotu un koordinētu valsts sniegto atbalstu reģioniem, pašvaldībām un uzņēmumiem, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turmpāk - VRAA) pastāvīgi apkopo un analizē informāciju par situāciju Latvijā un tās attīstības dinamiku, galvenos rādītājus, apkopojot ikgada izdevumā.

Pārskats  „Reģionu attīstība Latvijā 2010”  (latviski - 78MB)
Pārskats  „Reģionu attīstība Latvijā 2009”  (latviski - 69MB)
Pārskats  „Reģionu attīstība Latvijā 2008”  (latviski - 86MB, angliski - 81MB)
Pārskats  „Reģionu attīstība Latvijā 2007”  (latviski - 63MB, angliski - 57MB)
Pārskats  „Reģionu attīstība Latvijā 2006”  (latviski - 68MB, angliski - 63MB)
Pārskats  „Reģionu attīstība Latvijā 2005”  (latviski - 43MB, angliski - 62MB)

Ar citiem VRAA veiktajiem pētījumiem un publikācijām iespējams iepazīties VRAA mājas lapas sadaļā "Pētniecība".

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/reg_att/