Drukāt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas logo
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/logo/