Drukāt
11.10.2011
VARAM novirza papildus 1,4 miljonus latu energoefektivitātes pasākumiem pašvaldību ēkās

Šodien, 11.oktobrī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izstrādātie priekšlikumi, lai efektīvāk izmantotu pieejamos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) līdzekļus, paredzot piešķirt papildus līdzekļus 1 397 389,39 LVL apmērā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” iesniegto projektu pieteikumu atbalstīšanai.

Finansējuma pārdali nosaka VARAM sagatavotie MK noteikumu projekti „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” nolikums”” un „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 542 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” nolikums””.

Grozījumi MK noteikumos tika sagatavoti, lai atbalstītu pašvaldību iesniegtos projektu pieteikumus KPFI konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”, kur līdz noteiktā termiņa beigām tika saņemti 101 projektu iesniegums par kopējo summu 39 115 834,98 LVL, bet šobrīd šim konkursam pieejamais finansējums ir tikai 16 108 843 LVL. Pēc līdzekļu novirzīšanas šajā konkursā iesniegtajiem projektu pieteikumiem būs pieejami 17 506 232,39 LVL.

Papildus finansējums šo projektu atbalstīšanai tiks novirzīts no KPFI konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” būvniecības izmaksu samazināšanās rezultātā izveidojušā ietaupījuma.

Šis ir jau otrais finansējuma palielinājums konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”. Sākotnēji, š.g.18.janvārī, MK apstiprināja finansējuma palielinājumu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” no 8 521 500 LVL uz 16 108 843 LVL.


Kristīne Barševska
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.: 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv   
http://twitter.com/VARAM_Latvija

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/