Drukāt
12.10.2011
Īstenoti pirmie projekti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" ietvaros

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" (turpmāk – konkurss) ietvaros īstenoti pirmie 4 no kopumā 49 apstiprinātiem projektiem. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros darbi pabeigti - SIA "Nordic Plast" polietilēna otrreizējās pārstrādes līnijā; SIA "KMM Metāls" un A/S "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" ražošanas ēkās Rīgā, un SIA "PIEBALGAS ALUS" ražotnē Jaunpiebalgā.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti komersantu ražošanas (arī pakalpojumu sniegšanas) ēkām, ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām un ražošanas tehnoloģijām.

Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 8 125 242,34 lati. Uz projekta finansējuma saņemšanu konkursa ietvaros varēja pretendēt Latvijas Republikā reģistrēties komersanti.

Īstenojot projektu, jāpanāk atbilstība šādam kritērijam – oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,7 kgCO2/Ls gadā.

Plašāka informācija par konkursu ir atrodama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā.


Informāciju sagatavoja:

Selīna Ābelniece
Projektu vadītāja
SIA "Vides investīciju fonds"
Tālr.: 67 845 111
selina.abelniece@lvif.gov.lv
www.videsrisinajumi.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/