Drukāt
19.10.2011
Akceptēti grozījumi MK noteikumos par Sabiedrības izpratnes attīstīšanu par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām

Š.g. 19.oktobrī, Ministru Kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums".

MK noteikumu projekta grozījumi paredz veikt grozījumus atsevišķos normatīvā akta punktos, kas nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde pārņem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" organizēšanu no Latvijas preses izdevēju asociācijas konkursa 7.1.aktivitātē.

Konkursa 7.1. aktivitātes ietvaros atbalsta atbilstošu tekstu publicēšanu laikrakstos, žurnālos un tīmekļa vietnēs, kuras aptver iespējami plašu auditoriju un veicina sabiedrības vispārējā informētības līmeņa paaugstināšanu par nepieciešamību novērst klimata pārmaiņas, veicināt energotaupības pasākumus un izmantot atjaunojamos energoresursu, kas ir publicēti laika posmā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 1.oktobrim.

MK noteikumu grozījumu projekts paredz projektu iesniegumu iesniegšanu līdz 1.novembrim atbildīgajā iestādē.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/