Drukāt
16.01.2006
Ielūgums uz Vides konsultatīvās padomes sēdi
2003. gada februārī Vides ministrija izveidoja Vides konsultatīvo padomi (VKP), kuras sastāvā ir vides aizsardzības jomā darbojošos biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī pašvaldību un izglītības un zinātnes institūciju deleģētie pārstāvji. Padomes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā un sekmēt priekšlikumu sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar vides politikas izstrādi, tās īstenošanu un attiecīgu normatīvo aktu sagatavošanu.

Šī gada 25. janvārī, Vides ministrijas 409. telpā plkst. 16:00 tiks rīkota ikgadējā VKP paplašinātā sanāksme, kurā tiks ievēlēts jaunais VKP sastāvs darbam 2006.gadā. Lai pieteiktu savas organizācijas pārstāvi, saskaņā ar VKP nolikuma III. daļā noteikto kārtību, Vides konsultatīvās padomes sekretariātam jāiesniedz:

  • savas organizācijas Valdes (sapulces) lēmumu un pilnvarojumu pārstāvim atbilstoši organizācijas statūtiem;

  • lēmumu un pilnvarojuma apstiprinājumu kopā ar Statūtu un biedrības reģistrācijas apliecības kopija (vai apliecinājums, ka dokumenti par sabiedriskas organizācijas pārreģistrāciju ir iesniegti Uzņēmumu reģistrā);

  • informāciju par biedru skaitu;

  • pilnvaroto pārstāvju kontaktinformāciju (adrese, telefona un faksa numurs, elektroniskā adrese).

Savus kandidātus darbam VKP var izvirzīt Latvijas biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas vides aizsardzības jomā, pašvaldības, izglītības un zinātnes institūcijas. Pieteikumus nogādāt līdz šī gada 23. janvārim plkst. 17:00, adresējot Vides konsultatīvās padomes koordinatorei Madarai Peipiņai. Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV1494, fakss: 7026563, e-pasts: madara.peipina@vidm.gov.lv

Ar VKP nolikumu, kā arī pagājušajā gadā padarīto ir iespējams iepazīsties Vides ministrijas mājaslapā www.vidm.gov.lv.

Paplašinātās sanāksmes plānotā dienas kārtība pielikumā.


Ilze Brakmane

Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7026418 / 9414078
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Pievienotie faili:
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/