Drukāt
24.11.2011
VARAM pagarina projektu iesniegšanas termiņu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstīšanai

Sakarā ar ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana” nolikums” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk-VARAM) līdz 2012.gada 2.janvārim (ieskaitot) pagarina pieteikšanās termiņu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk-KPFI) atklātajā projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”.

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, atbalstot pilotprojektu (izmēģinājumprojektu) īstenošanu Latvijā.

Ierosinājumi attiecas uz atbalsta saņemšanu ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu iegādi vai lietošanu un to uzlādes sistēmu iegādi un uzstādīšanu, precizējot, ka komersantiem izmaksas par uzlādes sistēmu iegādi un uzstādīšanu ir attiecināmas.

Tāpat noteiks, ka attiecināmās izmaksas aprēķinus apstiprina neatkarīgs revidents atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 nosacījumiem un projekta iesniedzējam jāiesniedz attiecīgs revidenta atzinums un citi precizējumi, kas viņam ir labvēlīgi.

Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 2 793 646 lati, kur vienam projektam pieejamais minimālais KPFI finansējums ir 3 000 latu, savukārt maksimālais – 250 000 latu.

Projekta iesniegums jānosūta pa pastu: VARAM, Peldu ielā 25, Rīgā, LV–1494 vai personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 Investīciju departamenta Projektu vērtēšanas nodaļā, Pils ielā 17, 3.stāvā, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi pilotprojekti_kpfi@varam.gov.lv.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas (turpmāk - LR) tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai LR reģistrēts komersants.

Alina Kondratjeva
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Sabiedrības informēšana
Tālrunis: 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija
http://www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 25.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/