Drukāt
24.11.2011
Noslēdzas apmācību semināra cikls pašvaldībām par teritorijas uzraudzības un novērtēšanas metodēm

10.novembrī Rīgā notika pēdējais apmācību seminārs pašvaldību darbiniekiem no piecu semināru cikla „Teritoriju attīstības uzraudzības un novērtēšanas metodes”. Šos seminārus organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk – VRAA) un  Centrālās statistikas pārvaldi (turpmāk – CSP).

Semināros VARAM informēja par teritorijas attīstības uzraudzības un novērtēšanas veikšanas nepieciešamību, metodēm un iespējām, vēršot uzmanību uz rezultatīvo rādītāju izmantošanu pašvaldību darbā.

Savukārt, CSP pārstāvji iepazīstināja ar statistikas datu iegūšanas procesu pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas, kā arī ar līdzšinējo darbu, apzinot pašvaldībām trūkstošos rādītājus un to iegūšanas iespējamās izmaksas. Vienlaikus Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes dekāne Irina Pilvere iepazīstināja ar Latvijas pieredzi pašvaldību administratīvā sloga mērījumos un šādu mērījumu nepieciešamību pašvaldību līmenī.

Tāpat pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar jauno VRAA izstrādāto pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā 2010”, kas tapis sadarbībā ar VARAM.

Semināru cikla lektoru prezentācijas, kā arī VARAM metodisko ieteikumu attīstības programmu izstrādei 4.pielikums, kurā iekļautas norādes informācijas iegūšanai CSP mājas lapā, pieejamas šeit:

1) Rezultatīvo rādītāju izmantošana pašvaldību darbā (VARAM)

2) Statistikas dati pašvaldībām (CSP)

3) Par statistisko datu pieejamību (CSP)

4) Darbs pie teritoriālās statistikas iegūšanas – esošā situācija un turpmākā rīcība (VARAM)

5) Daudzpusīgs skatījums uz teritorijas attīstību (VRAA)

6) Administratīvā sloga mērījumi, to veikšanas metodika un Latvijas pieredze pašvaldību administratīvā sloga mērījumos (Irina Pilvere)

7) VARAM aktualizētais metodisko ieteikumu attīstības programmu izstrādei 4.pielikums

 

    

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/