Drukāt
Publikācijas un informatīvie materiāli E-pārvaldes jomā

Informatīvie materiāli e-pakalpojumu praktiskai izmantošanai

Informatīvajos materiālos apkopota praktiska informācija par e-pakalpojumiem, to mērķiem, ieguvumiem un praktisko pielietojumu dažādās dzīves situācijās, kad dažādu formalitāšu nokārtošanai ātrāks un ērtāks risinājums var izrādīties e-pakalpojumu izmantošana.

Bukletā "E-pakalpojumi ērtākai ikdienai" apkopoti gan atsevišķu e-pakalpojumu apraksti dalījumā pa 7 dažādām jomām, gan reālu dzīves situāciju piemēri e-pakalpojumu izmantošanā sadaļā „Dažādu dzīves situāciju piemēri, kā Tu vari izmantot e-pakalpojumus”.

Informācijas lapās iekļauti katras atsevišķās jomas e-pakalpojumu un dzīves situāciju apraksti:

Informācijas lapā "E-iespējas" apkopoti citu iedzīvotājiem noderīgu e-pakalpojumu apraksti.

               


Videomateriāli

Videoklips par e-pakalpojumu piedāvātajām iespējām

Videoklips par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojumu „Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem” 


Informatīvo stendu maketi

ePārvalde

eBūvniecība

eVide

eIzglītība

eLabklājība

eKultūra

eTieslietas

eLauksaimniecība

eVeselība


 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 20.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/e_parv/