Drukāt
15.12.2011
Aicinām klātienē iepazīties ar zema enerģijas patēriņa vienģimenes dzīvojamo māju

Piektdien, š.g. 16.decembrī plkst. 12:00 aicinām visus interesentus un mediju pārstāvjus klātienē iepazīties ar zema enerģijas patēriņa vienģimenes dzīvojamo māju Tīnūžu pagasta Daugmalē, „Daugaviņās”, kas uzbūvēta KPFI finansētā projekta „Zema enerģijas patēriņa vienģimenes dzīvojamās ēkas (jaunbūves) būvniecība ar patēriņu ne lielāku kā 15 kWh/kvm gadā apkurei „Daugaviņās ietvaros.

Šis projekts realizēts KPFI projektu konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” ietvaros. Tā kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 44750,11.

Par savu dalību lūdzu informēt Voldemāru Jāniu Upleju pa tālruni: 29253166, e-pastu: airevpa@gmail.com vai Daci Minikoviču pa tālruni: 29486798, e-pastu: dace@lotesprjekti.lv.     

Projekta galvenais mērķis ir īstenot pasīvās energoefektīvas vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecību, maksimāli samazinot oglekļa dioksīda emisiju būvniecības realizācijas un tās ekspluatācijas laikā un īstenojot videi saudzīgu būvniecību. Tāpat ēkas ekspluatācijas laikā nodrošinot ne vairāk kā 15 kWh/m2 gadā enerģijas patēriņu apkurei un kopējo enerģijas patēriņu - ne lielāku kā 50 kwh/m2 gadā.


Dace Minikoviča
SIA Lotes projekti
Tālr.: +371 29486798
e-pasts: dace@lotesprojekti.lv
www.lotesprojekti.lv


Plašāka informācija:

Šīs dzīvojamās ēkas arhitektoniskais risinājums pilnībā atbilst pasīvās ēkas enerģijas patēriņa kritērijam. Ēkas kopējā platība ir 158,5 m2 , no kuriem apsildāmā platība sastāda 98,5 m2.

Realizējot projektu, plānots sasniegt CO2 izmešu samazinājumu 0,3 t/gadā, siltumenerģijas ietaupījums salīdzinot ar rādītāju, kurš tiktu sasniegts izpildot LBN būvnormatīvā noteiktās minimālās prasības 76,5 kWh/m2 un tiks veikts ietaupījums 1990 kgCO2/gadā. Faktiskos projekta sasniegtos rezultātus parādīs turpmākā periodā veiktais monitorings.

Realizējot pasīvās ēkas būvniecības projektu tiks veikts 30 gadu periodā ap 60 t CO2 izmešu ietaupījums, kas ir liels ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanā.

Projekta arhitekti un autoruzraudzība: SIA „Krauklis Grende”, betbūvdarbu veicējs: SIA „KL Nami”.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/